ที่อยู่ วัดจันทร์ประดิษฐาราม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ 10160