ที่อยู่ วัดจันทร์นอก

วัดจันทร์นอก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120