ที่อยู่ วัดจันทรสโมสร

วัดจันทรสโมสร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300