ที่อยู่ วัดจักรวรรดิราชาวาส

วัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ