ที่อยู่ วัดจอมสุดาราม

วัดจอมสุดาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300