ที่อยู่ วัดคูหาสวรรค์

วัดคูหาสวรรค์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ