ที่อยู่ วัดคุณแม่จันทร์

วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250