ที่อยู่ วัดควรค่าม้า

วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200