ที่อยู่ วัดคลองใหม่

วัดคลองใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัดกรุงเทพ 10120