ที่อยู่ วัดคลองเตยใน

วัดคลองเตยใน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัดกรุงเทพ