ที่อยู่ วัดคลองเตยนอก

วัดคลองเตยนอก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

จังหวัดกรุงเทพ