ที่อยู่ วัดคลองบ้านใหม่

วัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

จังหวัดกรุงเทพ 10210