ที่อยู่ วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ