ที่อยู่ วัดครุฑ

วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700