ที่อยู่ วัดคณิกาผล

วัดคณิกาผล แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัดกรุงเทพ 10100