ที่อยู่ วัดขุมทอง

วัดขุมทอง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพ 10520