ที่อยู่ วัดขะจาว

วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000