ที่อยู่ วัดกู่คำ

วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50000