ที่อยู่ วัดกุศลสมาคร

วัดกุศลสมาคร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ 10100