ที่อยู่ วัดกุนนทีรุทธาราม

วัดกุนนทีรุทธาราม แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพ 10400