ที่อยู่ วัดกาญจนสิงหาสน์

วัดกาญจนสิงหาสน์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ