ที่อยู่ วัดกันมาตุยาราม

วัดกันมาตุยาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ 10100