ที่อยู่ วัดกันตทาราราม

วัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600