ที่อยู่ วัดกลางดาวคนอง

วัดกลางดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600