ที่อยู่ วัดกระโจมทอง

วัดกระโจมทอง แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170