ที่อยู่ วัดกระทุ่ม

วัดกระทุ่ม แขวงประเวศ เขตประเวศ

จังหวัดกรุงเทพ 10250