ที่อยู่ วัดกระทุ่มราย

วัดกระทุ่มราย แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530