ที่อยู่ วัดกระจับพินิจ

วัดกระจับพินิจ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600