ที่อยู่ วัดกระจัง

วัดกระจัง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

จังหวัดกรุงเทพ 10170